Publikationen

Elastic constants of six wood species measured with the resonant beam technique

Autor(en)
Gerhard Sinn, Jürgen Maierhofer, Dieter Loidl, Stephan Puchegger, Stefanie Stanzl-Tscheggi
Organisation(en)
Fakultätszentrum für Nanostrukturforschung
Externe Organisation(en)
Universität für Bodenkultur Wien, Materials Center Leoben, Forschung GmbH
Journal
Wood Research
Band
65
Seiten
347-352
Anzahl der Seiten
6
ISSN
1336-4561
DOI
https://doi.org/10.37763/wr.1336-4561/65.2.347352
Publikationsdatum
2020
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
103018 Materialphysik
Schlagwörter
ASJC Scopus Sachgebiete
Forestry, Materials Science(all)
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/elastic-constants-of-six-wood-species-measured-with-the-resonant-beam-technique(865427c4-cdfd-44be-bffe-a749a9729762).html